Coronaviruset: Försiktighetsåtgärder vidtagna av arrangören

För våra besökare, utställare, partners och medarbetare är säkerhet och hälsa av högsta prioritet. Vi följer nogsamt och möter rekommendationer och instruktioner från Folkhälsomyndigheten.
För att begränsa spridningen av coronaviruset covid-19 och skydda våra deltagare har vi beslutat att införa försiktighetsåtgärder. Deltagare som har vistats i högriskområden för spridning av coronaviruset covid-19 får inte närvara på konferensen om den hålls inom 14 dagar efter hemkomsten. För information, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/